• Behöver bolaget en kapitalinjektion?
    Sharebook gör det enkelt att växa

Webbaserade aktieemissioner för bolag som vill nå långt

Vårt webbaserade system för publika aktieemissioner underlättar för bolag som vill bredda ägarbasen och få mer kapital till verksamheten. Systemet är lättillgängligt, smidigt att administrera och ett perfekt sätt att nå ut till många.

Med Sharebook hanterar du enkelt hela emissionsprocessen. Från basinformationsdokument och marknadsföring till köp och registrering av nya ägare. Köparna kan både teckna och betala sina aktier direkt via Sharebook. 

 Aktieemissioner med Sharebook är möjliga utan kopplingar till aktieboken. För bolag som nyttjar båda tjänster upptas de nya ägarna automatiskt.

 

I Sharebooks aktieemission ingår:

  • Steg-för-steg process för att starta en aktieemission på nätet
  • Mall för registrering av basinformationsdokument
  • Lättanvända teckningsformulär
  • Identifiering, teckning och betalning i realtid
  • Funktionalitet för kundkännedom , GDPR och myndighetskrav
  • Realtidsöversikt för uppföljning av pågående emission

Stallhagen

”Smidigt för kunderna, smidigt för oss”

Vår aktieemission genomfördes med Sharebook. Det gick mycket smidigt, både för oss och för dem som tecknade aktier. Sharebook använder bankernas identifieringssystem och aktierna betalades samtidigt som de tecknades. En digital emission blir mer tillgänglig för alla. Visst underlättade det för personer i Sverige och Finland att de kunde teckna aktier på nätet. Vi fick tusen nya ägare och har därmed 2.700 ägare. Jag är nöjd med hur emissionen genomfördes.
 

Jan Wennström,
Vd, Stallhagen Ab

Ett urval av våra kunder

Site by Strax